i5

Start met Documisation

Documisation kan voor u van scratch een up-to-date systeem implementeren.

Documisation kan uw bestaande CCM-processen beheren.

Project:

  • Quick scan
  • Proof of Concept
  • Architectuur
  • Implementatie & migratie
  • Onderhoud en beheer…

Beheer:

  • Quick scan
  • Voorstudie
  • SLA bepalen
  • Inrichting klantbeheeromgeving
  • Overdracht…